Juridische informatie

JURIDISCHE INFORMATIE VAN DE SITE Camping Paradis

Website www.belairvillage.com wordt beheerd door Alpha Camping.

Alpha Camping, opgericht op 24 juni 2013, is een vereenvoudigde naamloze vennootschap met een aandelenkapitaal van € 10.000,00, gevestigd te Avenue du Rocher 36, 94100 Saint-Maur-Des-Fossés in Frankrijk. Handels- en vennootschapsregister (R.C.S) Créteil 793 853 128.
SIRET-nummer: 793 853 128 000 23
APE-code: 6420Z
Btw: FR70 793 853 128
Publicatiemanager: Didier Bourgoin
Host: OVH, 2 rue Kellermann, 59100 Roubaix. Telefoon: +33 (0)9 72 10 10 07